Information

Mon 14 Nov Nog onbekend

Deze training wordt kosteloos aangeboden aan medewerkers van de EUR. Indien de inschrijving door de deelnemer wordt geannuleerd buiten de daarvoor vastgestelde termijn (zie annuleringsvoorwaarden) wordt een bedrag in rekening gebracht van €285.

Deelnemers van EUR Holding betalen €285.

This training is offered free of charge to EUR employees. If the registration is canceled by the participant outside the established term (see cancellation conditions), an amount of €285 will be charged.

EUR Holding participants pay €285.

Inschrijfformulier / Registration form

Regie nemen over mijn resultaten en ontwikkeling

TOP: A great place to grow!

Fields with a * are required.

Deelnemer / Participant


Leidinggevende / Supervisor


Faculteit, Dienst, BV of organisatie / Faculty, Service, Holding or Organisation


Budgetnummer / Budget number


Vink hieronder aan van welk budget je gebruik zult maken / Check below which budget you will use

Personal Career Budget

Voordat je gebruik kunt maken van het PCB dien je eerst goedkeuring aan te vragen. Lees hier hoe je dit doet. Zorg dat je het personal career budget nummer op de juiste wijze vermeld! Juiste formaat: 12.345.678.901.234

Before using the PCB, be sure to submit an application. Click here for the instructions. Make sure to fill in correctly the personal career budget! Correct format: 12.345.678.901.234

Afdelingsbudget / Department budget

Dit nummer kun je opvragen bij je leidinggevende. Zorg dat je de kostenplaats of het WBS-nummer op de juiste wijze vermeld! Formaat kostenplaats: 12345678. Toegestane formaten WBS-elementen: 12345678.123, 12345678.123.123, 12345678.123.123.1, 12345678.123.123.11

Ask your manager for this number. Make sure to fill in correctly the cost centre/WBS number. Format cost centre: 12345678. Allowed WBS formats: 12345678.123, 12345678.123.123, 12345678.123.1, 12345678.123.11

Factuur / Invoice


Voor meer informatie over de studieregeling, klik hier. / For more information about the study scheme, click here.

Bekijk hier de algemene voorwaarden / Click here for the terms and conditions.

For more information we like to refer you to Erasmus TOP via e-mail address: top@eur.nl.